مزاحمت در محل کار

اومده میگه شمارتو بدع منشیشم دید میگه مزاحمه؟ تپش قلب شدید گرفتم خبلی حالم بد شد اقد ناراحتم راجبم بد فکر‌کنن

3 Likes

خب میگفتی مزاحمه انتظامات نداره بیرونش کنن

1 Likes

قشنگ بودی خوشش اومده :neutral_face:

1 Likes

:confused::confused::confused:فحشش میدادی:joy::ok_hand:

2 Likes

باماسک کی قیافش ملومه بابا

1 Likes

:neutral_face:چش و ابرو و هیکل

یکی مزاحم تو شده بعد در مورد تو بد فکر کنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1 Likes

وا خو میگفتی آره مزاحمه تا 5 دقیقه دیگه نره بیرون زنگ میزنم تو ونی بیرونش کنن:sunglasses:
چرا خودتو کم میگیری

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 7 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.