مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی تبریز

خوندی ویرایش بزنم

2 Likes

آره عزیزم‌نمیشه

2 Likes

:confused::confused::confused::confused:

2 Likes

ناراحت نباش چرا میخواستی بری تبریز

2 Likes

همسرم میخواست بره اونم بیخیال دیگه نمیره

2 Likes

آهان تگه کار واجبه از فرمانداری برگه خروج بگیره

2 Likes

:yawning_face::yawning_face::yawning_face::yawning_face::yawning_face::yawning_face::yawning_face:

1 Likes

ارام جان واقعا راه ها بست است؟؟؟؟

2 Likes

بسته نیس ما از تبریز میریم پارس اباد ۱۲ در اومدیم

3 Likes

اها ممنون ماهم داریم میریم اهر

3 Likes

فاطمه خوبی عزیزم نی نی خوووبه چه خبرااا

2 Likes

نازی مگه شما هم اهل اهر هستین خودش

3 Likes

گلم دقیق نمیدونم اینطوری شنیدم پرس وجو کنین

3 Likes

نه گلم همسرم اینا میرن اونا رفتن من حالم بد بود نرفتم

3 Likes

فکر کنم راه ها بازه اینا رفتن:joy:

3 Likes

نازی ببخش فضولی میکنم برا چی میرن اهل اونجاست اگه یه نفر از اونجارو بگم میشناسن

3 Likes

نه گلم کاری بود هیچکسو نمیشناسه

3 Likes

حتما بازه :grinning::grinning:

2 Likes

فدات عزیزم خوبه خالش دست بوسه

2 Likes

ای جانم عزیزم انشالله که دوران بارداری خوبی داشته باشی وبه سلامتی بغلش بگیری :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.