محله های خوب مشهد

فک کنم خوبه . شوهرم میگه احتمالا همونجا ما خونه بگیریم

1 Likes

قیمتش زیاده؟
از سجاد خیلی فاصله داره؟

2 Likes

اره بابا سجاد مرکز شهره خیلیم باکلاسه
قیمتشونم زمین تا آسمونه :rofl::rofl:

1 Likes

حرم هم مرکز شهره؟

2 Likes

ما چندتا مرکز شهر داریم :joy::joy: اره حرمم یه جور مرکز شهره

1 Likes

چه پیچیده:joy::joy:

1 Likes

اره مثل تهران نیس که پایین و بالا و مرکز و شرق و غرب مشخصه :rofl::rofl:

2 Likes

حرم مرکز ثقل شهره :grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.