محاسبه قیمت طلا

هر چی باشه طلاست عزیزم مبارکت باشه :smiling_face_with_three_hearts::heart_eyes::kissing_heart:

1 Likes

طلاهای ظریف اجرتش بالاست مبارکت باشه عزیزم

1 Likes

مرسی عزیزم تست زدی؟

1 Likes

مرسی عزیزم

اره گلم امروز ده روز شد تست زدم منفی شد:pensive:

1 Likes

حالا باید ۱۴ روز بگذره خدا بزرگ نگران نباش

1 Likes

نه بابا گرون نداده.
ولی اجرت زیاد گرفته:woman_shrugging:t2:
اونم دست خودشون و انصافشونه ک چقدر بزنن
من دو سال پیش می‌خریدم از آشنا اصلا اجرت نمی‌گرفت ازم فقط مالیات
پارسال گوشواره خریدم ۷درصد اجرت ساخت زد
بعدش رفتیم بهش گفتیم خیلی زدی و اینا گفت چون ظریفه گرون شده همون موقع ی انگشتر آوردم ۲،درصد بیشتر اجرت نزد برام.

1 Likes

طلا گرمی یکو صد بود۲۴ عیار و ۱۸ هم یک تومن
خیلی طلا گرونه من ی دسبند ۲۴ عیار گرفتم ۲۳ گرم بود ۳۰ ملیون
بعد ی گردنی گرفتم ۱۸ عیار ۸۶۴۰۰۰۰۰ همش ۸ گرم نبود
فاجعه س جوونای بیچاره:pleading_face::pleading_face::pleading_face:

1 Likes

توکل برخدا :palms_up_together:

1 Likes

هم دردیم:pleading_face:

2 Likes

خدا منو فراموش کرده
سرش شلوِغه
پرونده من افتاد زیر میزش از بس پرونده کروناییا دم دسته:sob::sob::sob:

2 Likes

خدا بزرگه دیگه دلم خوش نمی کنم به علایم کلی علائم داشتم نگو عوارض آمپول بود همه از بین رفت

چقدر بده انتظار این چند روز ثانیه ثانیه انتظار کشیدم :sob:

2 Likes

منم ساعتارو می شمردم
لبم پوس ور داشته
دربو داغون

1 Likes

شما ای یو ای انجان داده بودین؟

بخدا از صبح تا حالا همش عصبی ام فقط جیغ می زنم

داغونم داغون

نه فدات
پروسه ای داره رنج من
منم داد بیداد
شاید برم ای یو ای کنم
بدبختی کرونا مطبارو تعطیل کرده:pleading_face::pleading_face::pleading_face:

1 Likes

توکل برخدا

منم این ماه ای یو ای کردم با کلی دردسر وهزینه

چقدر درد کشیدم بعد از ای یو ای عوارض دارو ها وامپول…

ولی امروز دیگه ناامید شدم

1 Likes

اخه بگردم:sob::sob::sob::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face:

1 Likes

بخدا امروز که بی بی منفی دیدم فقط بفکر بچه های مامی گپ بودم دلم شکست خدا بزرگه

1 Likes

الهی خدا کمکت کنه حاجت بگیری
من که الان اشک چشامو کور کرده
لپمو اشک سوزونده پوسته پوسته
دلمم شده سرمه:pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.