متفرق شید 😠😠😠

باشه فقط وایسا بگذار پیامو بپاکم بعد ببر

2 Likes

زود چون بانی گقت ببرم

2 Likes

:tulip::tulip::tulip::tulip::tulip:

1 Likes

وایسا خو اااا🥲

2 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 2 ساعت از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.