متخصصای تعیین جنسیت بیان

نمیدونم عزیزم خارجی نوشته چطور؟ میشه فهمید؟

1 Likes

چ بینی قشنگی:grin:بنظرم پسره

1 Likes

عه توام مثه من توجه کردی:rofl:

1 Likes

اینه

1 Likes

مرسی عزیزم آره:grin:

1 Likes

فدااات:heart_eyes::kissing_heart:

1 Likes

دختر

اره اول چشم اونودید:joy::joy:

1 Likes

شبیه دخملیه عزیزم:star_struck::heart_eyes::smiling_face_with_three_hearts:

با برنامه ی مترجم انگلیسی من میگیرم روش خودش معنیش میکنه…نوشته

جفتت خلفیه… یعتی قسمت پشت رحم…خوبه حرکتاشو زود میفهمی برعکس من

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.