ماهان دارم می برم بیمارستان 🥺

تو رو خدا دعا کنید :pleading_face:

18 Likes

وای شقا :slightly_frowning_face::slightly_frowning_face:تو چرا سانس نداری
انشالله خوب بشه گلم :disappointed_relieved::disappointed_relieved:

3 Likes

ماهان چش شد حالا ای بابا

1 Likes

بردمش درمانگاه .دکتره گفت سریع ببرش بیمارستان .تو‌رو این شب عزیز دعا کنید چیزی نباشه :pleading_face::pleading_face:

7 Likes

چیشد گلم? انشالله خدا سلامتی بده

3 Likes

ای وای چرا باز چیشده
ان شاء الله خوب بشه

3 Likes

چش بود؟
ایشالا که طوریش نیس

2 Likes

چرا ?مگه چیشده

3 Likes

همه جا هستیا :neutral_face:

4 Likes

ان شالله خوب ميشه
خداكمكت كنه
نترس برات دعا مى خونم :palms_up_together:
باخبر خوب بيا زود

3 Likes

توام ها:neutral_face:

3 Likes

وای خدا کمکت کنه

3 Likes

نمی دونم این مریضی چی هست .:pleading_face:

7 Likes

خوب میشه نگران نباش سریع فقط ببر

2 Likes

من بیکارم خب لش کردم وسط خونه همه جا سرک میکشم
تو کار و زندگی نداری؟ :neutral_face::joy:

2 Likes

منم عین تو فقط لش کردم رو مبل نه هبچکاری:neutral_face::joy:

1 Likes

ایشالا زود خوب میشه استرس نده ب خودت
کنار هم نگهشون ندار بچه هارو یکی خوب میشه از اون یکی بازم ویروس میگیره حتما

نیمه ی گمشده مو پیدا کردم فک کنم‌:neutral_face:
بیا بریم سر خونه زندگیمون باهم لش کنیم :rofl:

1 Likes

بریم:crazy_face::crazy_face::joy::joy:

1 Likes

عزیزدلم ان شاالله چیزی نیس نگران نباش زودی خوب میشه ان شاالله :pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.