مانیکور ناخن
دوستان خیلی دوست دارم ناخون هامو اینجوری:expressionless:کنم
کسی الان ناخوناش هست یانه
چجوریه ترمیم میخاد …یانه

4 Likes

منم خیلی دوست دارم ولی حس میکنم درد داره :((

2 Likes

مانیکور که مرتب کردن ناخنه عزیزم هروقت دیدی لازم داره برو مانیکور

2 Likes

اوره ست مانیکور این وسایل هارو میگن باهاش ناخن مرتب میکنن مانیکورم مرتب کردن ناخنه اینا که میبینی لمینیت و کاشت ناخنن کم کم دویست تومن میگیرن نمازم نمیشه خوند

1 Likes

پراستی:no_mouth:اخه شوهرم برام فرستاده میگه برو اینجوری کن ناخوناتو :expressionless:من که چیزی نمیفهمم از این کارا

2 Likes

بنظرم به اینا بگن فرنچ ناخن درسته؟؟؟

3 Likes

اهان که اینطور:grin:

1 Likes

اره این فرنچ عزیزم

1 Likes

بگو اینا مال اوناست که نماز نمیخونن

2 Likes

اره فک کنم اونجوری گوشت کنارشون و میبرن:nauseated_face:

1 Likes

مگه وقتی پریود شدم ماه بعد انجام بدم:sleepy:

2 Likes

سوهانه تمام ناخونو داغون میکنه

3 Likes

ووی
من ناخونام براق
اونجوری سوهان بکشن ایی بدم میاد :face_with_head_bandage:

2 Likes

برای یه هفته خودتو عذاب نده بزار شوهرت هرچی میگه

2 Likes

:face_with_head_bandage::face_with_thermometer:باش

1 Likes

سومی خوشگله:hugs::hugs::hugs::hugs::hugs:

1 Likes

آره خیلی ناز میشن ناخون ها

2 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.