مانتو چهارخونه (طرح چفیه )تو مشهد ممنوع شد14 Likes

علم الهدی باهاش تحریک میشد اخه

12 Likes

بسلامتی میخوان چادریمون کنن کم کم

2 Likes

با چهارخونه آقایون به گناه آلوده میشن آیاااااااا؟!

2 Likes

تابناک خبرگزاری رسمی و متعبر هم هست آخه
نمیشه گفت شایعس :no_mouth:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

چی بگم …:pensive::pensive::pensive:

چی بگم والله :neutral_face: آخه الان همه غم ِ نان دارن نه مانتو

چارخونه:neutral_face:

4 Likes

گفتن فقط طرحای چفیه ممنوع شده

3 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

یعنی چی طرح چفیه ؟؟ چرا خب ؟

2 Likes

موضوع مانتو چهارخونه نبود :expressionless:
اینا چفیه رو به مسخره گرفته بودن
خلاصه که باید حدود حفظ بشه

5 Likes

سر کاریه بابا

1 Likes

9 Likes

اینا ممنوع شده:ok_hand:t2:
برداشتن دوطرف چفیه رو دوختن میگن مانتو

3 Likes

چفیه همین ک بسیجیا میندازن دور گردنشون
نمیدونم گلم دلیلشو

1 Likes

کم کم شروع شد ای بابا مشهد با داره به موقع که حتی نمیشد نفس بکشی برمیکرده

5 Likes

#نه به چارخونه:smiling_face_with_three_hearts:

آها گرفتم چی میگین :+1:

2 Likes

عجب:roll_eyes:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.