مامی یارهای مهربون

لنتی اینا خیلی باادبن اشک تو چشام حلقه زد هی ازم تشکر میکنن😁

9 Likes

:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

عزیزم شما لطف دارین :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts:

وای خدا خجالت کشیدم :relaxed: :relaxed: :relaxed:

7 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:اونجا کتک میزدن ؟

7 Likes

هنو که چیزی ندیدی عزیزم :grin:

3 Likes

چیزی نیست عادت میکنی:hushed::joy:

2 Likes

اونجا کم مونده بود خفمون کنن :neutral_face: اینا هی دون میریزن زبونمون بیشتر باز شه :heart_eyes:

4 Likes

مامی یارا عشقن :heart_eyes::heart_eyes:
امروزم خیلی خسته شدن :cry::cry:
به خصوص خانم حکیمی‌که تازه باردار شدن
امروز خیلی فشار روشون بوده :kissing_heart::kissing_heart:

7 Likes

نه دعفامون میکردن :joy: تازه کلی باید صداشون میکردیم تا بیان:frowning:

3 Likes

لووووو ندین:rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:
نه اصلا جواب نمیدن
واقعا خانم حکیمی و خجسته جان خیلی خوبن

2 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

اوخی خجالتم میکشن :sob::heart_eyes:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy:اینجا مامی یار ها هم نباشن ارشدها تا اونجا که بتونن کمک میکنن

2 Likes

همه رو من میگم مامی یار فعلا نفهمیدم کی به کیه :grin::heart_eyes:

2 Likes

ای جونم شمام چقد بی زبونین :joy::joy::joy::joy:

1 Likes

خیلی باشخصیت عزیز گل مهربون بافرهنگ وخلاصه همه چی تمامن بسیااااارخاکین و سعی میکنن توی هرگپی مشاکرت داشته باشن ازمامی نو گرفته تا مامی مدیرهای گرامی

2 Likes

اونایی که دوتا فلش صورتی کنار پروفایلشون دارن مامی یار هستن
اونایی که یدونه دارن ارشد

2 Likes

خیلی بخاطر همین ۲۰ تا کاربریمو اونجا ترکوندن دیگ شماره نمونده بود برام ک باز عضو شم :joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.