مامی گپ حتی در خواب

:joy::joy::joy::joy::joy:
ای خدا من خیلی خسته بودم صبح چشمام درد میکرد
نه که توی خواب عینک نمیزنم نمیتونستم خوب آزمایشارو بخونم چشمام درد میگرفت

1 Likes

:rofl: :rofl: عیب نداره امشب یادت نره بزنی .:joy::joy::joy:

1 Likes

اقا شازده خودمو میگم :rofl:

1 Likes

اها ببخشید :woozy_face: اشتباه متوجه شدم شرمنده :confounded:

نخوابیدم دیشب اصلا همه چیر برعکس میگیرم :woman_facepalming:تو رو خدا ببخشید :pray:

2 Likes

نه قربونت فدا سرت :smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

باز شرمنده :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

2 Likes

نبابا خواهش میکنم:tulip:

1 Likes

وای اره:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming:

2 Likes

منم عاشقتم جوجه:joy::joy::crazy_face:

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: وای چ بامزه

1 Likes

من خواب sرو دیدم با اینکه نمیشناختم @S1369 خواب دیدم توی پارک بودیم باهم بش لباس پسرونه دادم گفتم بیا این برا پسرت چند روز پیش دیدمش…توی خواب قیافشو نمیدونستم ولی توی دلم میدونستم ک این شخص همون فرد مامی گپی بود

3 Likes

وای عزیزم:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::kissing_heart:چه خواب خوبی خداکنه تعبیر بشه من خیلی پسردوس دارم

3 Likes

آره منم چند وقت پیش همش تو خوابم تو مامی گپ میچرخیدم :expressionless:

1 Likes

ایشالله عزیزمم:heart_eyes::heart_eyes::kissing_heart:

2 Likes

:kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

من خواب ساعت زنگدار میبینم ک لامصبو هرچی خاموش میکنم خفه نمیشه. کلافه میشم وفتی بیدار میشم اعصابم بهم ریخته اس

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.