مامی ماهر شدم😁✌💃

تبریک به خودم

دل خوش کردیم به این دل خوشی های کوچولو :blush::orange_heart::yellow_heart::blue_heart::heart::purple_heart::green_heart:

7 Likes

مبارک شبنم جان :heart::grin:

ایشالا ارشدی ت جشن بگیریم سایت چراغ ونی کنیم :confetti_ball:

2 Likes

فدا مدا :grin::kissing_heart:

1 Likes

نشی گلی :heart:

1 Likes

مبارکه، :sparkling_heart::sparkling_heart::star_struck::kissing_heart:

1 Likes

مرسی مامان فندق کوچولو:smiling_face_with_three_hearts::heart_eyes:

1 Likes

:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:فدات شم یعنی من مامان یه فندقم خیلی خوشم اومد اینجوری گفتی :star_struck::star_struck::star_struck::kissing_heart:ایشالله نوبت خودتم بشه

1 Likes

اره دیگه یه تیکه عشق الان تو دلته …مراقب فندق خاله باش :grin::heart_eyes::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

ایشالله تو دلی تو برا منم دعا میکنه و منم مامان میشم:grin::grin::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

نینی من چه خوشانسه خالش تویی:sweat_smile::kissing_heart:چرا که نه ایشالله بزودی میبینم گپ بارداریتو:kissing_heart:

1 Likes

:grin::grin:ایشالله ممنون اجی:heart_eyes::smiling_face_with_three_hearts:

مبارک باشه:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

مبارکه

1 Likes

مبارکه:sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses:🥸

1 Likes

مبارک باشه هورااا:star_struck::star_struck::star_struck::star_struck::star_struck:

1 Likes

من اون هفته ماهر شدم:sunglasses::sunglasses::sunglasses:

1 Likes

:sweat_smile::innocent::innocent::innocent:ممالکهههه

1 Likes

مرسی آجی با سلیقه:smiling_face_with_three_hearts::revolving_hearts:

چوخ ممنون

1 Likes

:green_heart::purple_heart::heart::orange_heart::yellow_heart::blue_heart:

1 Likes

:orange_heart::heart::yellow_heart::blue_heart::purple_heart::green_heart:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.