مامی ارشد شدم بنده 😎😎😎😎

نوموخواااام :frowning:

2 Likes

جووووون چی میخوایی

1 Likes

چیز میخوام :grin::grin::grin::joy:

2 Likes

خب متاسفم ندارم . دست کن تو شورت اونیکه بغل دستت خوابیده

باشهههه:grin::grin::grin::grin::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:blush::blush::blush::blush::blush::sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses:

2 Likes

مبارکه عزیزم :heart:
چرخش برات بچرخه:crazy_face:

2 Likes

پروفت خودتی ؟
من از اولی ک اومدی خیلی حس خوبی بهت داشتم
هم چهرت هم اخلاق و هم کاربریت
خلاصه ک خیلی خوبی :heart_eyes::smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

به به به مبااااارکه خییییلی:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

مبارکهههه:hugs::heart:

2 Likes

مرسی :joy::joy::joy:

2 Likes

قربونت عزیزم . اره خودمم اونم برادر زادمه … نظر لطفته …پس چرا زیاد با من چت نداشتی :cry::cry::cry:

2 Likes

مرسی غزل جونم

2 Likes

ممنون کدو تنبل من :yum::yum::joy::joy:

2 Likes

چه زود خوشبحالت

3 Likes

دیگه دیگه :joy::joy::joy::sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses:

2 Likes

مبارکه …به سلامتی:revolving_hearts::heart_eyes::rofl:

2 Likes

ممنون عزیزم . راستی علاقه ب زبان داری

2 Likes

نه …متنفرم ازش:nauseated_face::rofl:

2 Likes

خب خداروشکر .خواستم تگت کنم تو گروه …دلم گفت اول بپرسم بعد

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.