مامی ارشد شدم بنده 😎😎😎😎

فدات عزیزم

1 Likes

:blush::blush::blush::joy::joy::joy:

1 Likes

خدانکنهههههههههههههههه

2 Likes

نمیدونم . اگه بشه لایک میکنم

1 Likes

:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

2 Likes

کوفتت بشه میمون :stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

میدونم گلم شوخی کردم
منم هروقت بتونم میام

2 Likes

:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart: الان خوابم میاد چون فردا جمعس میخوام دیرتر بخوابم .پایتخت هم نشون میده نگاه میکنم

2 Likes

خیلی هم عالی
کدوم شبکه

2 Likes

یک:blush::blush:

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::grin::grin::grin::grin::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:
منم مامی ماهر شدم :stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:
هنوز تو پروفایلم نیومده

3 Likes

ممنون
خوب شد گفتی عاشقشم
هر قسمتی رو ۱۵ .۱۰ بار بیشتر دیدم :grin::grin: بازم برام جذابه

2 Likes

خخخخهخخخ بشین روش برو شوش :joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

منم همینطور. تا یک شنبه صبح 10 شروع میکنه نت یک ظهر . پنج و شیش باهم

2 Likes

مبارکه انشالله مامی ارشدیت :grin::grin::grin:

2 Likes

تو زودتر نشستی :facepunch:

2 Likes

:grin::grin::grin::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:قربونت عشقم

3 Likes

:heart::heart:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy: خب نشین روش چرا عصبی میشی

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.