مامی ارشد شدم بنده 😎😎😎😎

فدات نازی جونم

1 Likes

:wink::wink::rofl::rofl::eggplant::eggplant:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy: مرسی . من فقط با شما بودن برام مهمه :kissing_heart::kissing_heart::sunglasses::sunglasses:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::yum::yum::yum::yum:

1 Likes

راستی منم الان مامی ارشدیم هست

2 Likes

بله هست …

2 Likes

جوون جووووون:heart_eyes:

2 Likes

:sunglasses::sunglasses::sunglasses::yum::yum::yum:

2 Likes

راز موفقیتت چیه:joy:

2 Likes

تو سه ساعت پیش مهر آفرین هم شدی

2 Likes

مهربونی :blush::blush::blush::joy::joy::sunglasses::sunglasses::sunglasses:

1 Likes

اره. همونو دیدم. اون نمیدونم چیه

2 Likes

سینکی پر از ظرف
جارو نکردن
غذا نپختن (همش نون و ماست )
ولو شدن در مامی گپ
:sleepy::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::grin::grin:
لایک
کامنت

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

نمی‌دونم منم دوروز پیش گرفتم

2 Likes

مبارک باشه استاد

2 Likes

در اون شکی نیس:kissing_heart:

1 Likes

یعنی تو یه روز 400 تا لایک کردی

1 Likes

ن واله … خودت میدونی من سر کار میرم .تنها این مدت وقت دارم بیام چت کنم … در طول روز شاید چند تا پیام … ب همه کاراهم میرسم

2 Likes

آهان

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.