مامی ارشد شدم بنده 😎😎😎😎

منم مامی ارشد شدم . تبریکاتونو جواب نمیدم وقت ندارم دیگه :stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses:
خیلی دوستتون دارم . خیلی

40 Likes

مبارکهههه :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

قربونت عشقم

2 Likes

مبارکه :grin::green_heart:

2 Likes

:anguished:ناموسا توام ارشد شدی من ۹۷ عضو شدم کو از من:rofl::rofl::rofl::raised_hand_with_fingers_splayed:حق منو خوردی:crazy_face:

4 Likes

مبااارکه:cherry_blossom:

2 Likes

فدات فدات

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy: دیگه . دیگه …

3 Likes

فدایی داری

3 Likes

مبارکه استاد :heart:

2 Likes

مبارکع مبارکع:dancer:t2::dancer:t2:
شیرینی بده:grin::crazy_face:

2 Likes

فدایی داری :kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

شیر حلالت نمیکنم😵‍💫

2 Likes

جوووووون بفرما :wine_glass::wine_glass::custard::custard::custard::custard:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy: من چشم و ابروم مشکیه برا همین مامی ارشد شدم :joy::joy:

3 Likes

من از تو مشکی ترم:joy::see_no_evil:

3 Likes

مبارکه :heart_eyes:

2 Likes

این مقاما به کسی وفا نکرده لیلا خانوم :stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes:
:joy::laughing::joy::laughing::joy::laughing:

4 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy: خب پس ندیدنت

3 Likes

خخخخخخخخخخخ بزار کمی سلطنت کنم آخه

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.