مامی ارشدشدم🤩🥳🥳🥳

من کی مامی ماهر بشم صلوات:face_with_raised_eyebrow:

1 Likes

واقعا کارخاصی که نمیخوادبکنم؟دیشب ماهرشدم وای هنوزنشون نمیده

1 Likes

از من ک‌ خودش اومد

1 Likes

اهان مرسی عزیزم

1 Likes

میسی خانومی:heart_eyes:

1 Likes

مثل من قراره یهوبشی:joy:

1 Likes

اها مرسی عزیزم

1 Likes

مبارکه :smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

ممنون عزیزم:heart_eyes:

1 Likes

چرا:confused:

1 Likes

خب شده گاهی ب شخصی شک داریم اونجا حرف میزنیم با هم

:persevere::worried::worried::worried:

1 Likes

مبارک باشه همکار شدیم:smiling_face_with_three_hearts::smiley::leaves::two_hearts:

1 Likes

مرسی عزیزدلم:star_struck::star_struck::star_struck:

1 Likes

چیه خب

تبریک عزیزم :blossom::blossom:

1 Likes

ممنون گلم:smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

مبارکه مبارکه:joy:

1 Likes

مرسی مرسی:kissing_heart::joy:

1 Likes

از من که تازه واردم خوشتون نمیاد:persevere::worried:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.