مامانم زنگ زد

قیافه هاشون چه وحشتناکه
انگار خودشون میخوان یه کاری بکنن:rofl::rofl::rofl::rofl:

:grin::grin::grin::grin:

1 Likes

اره:grin::joy::joy::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

این خانمها مردا رو هم میکنن کدوم مرد جرات داره اینا رو بکنه:rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

من فکر کردم مامانت زنگ شوهرت زده:grinning::grinning::roll_eyes::roll_eyes::neutral_face:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:grin::grin::grin::expressionless::expressionless::expressionless:دریا رد دادی :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.