مامانا وسط دعوا😂

جون بابا مسائل شرعیم که بلدی:joy:

اره من همه چیو مباح و حلال میکنم:rofl:

1 Likes

مامان منم بیشتر میگ کاش بجات سنگ میزاییذم…وبذارکنار اون گوشیو کورمیشی:joy::joy::joy:

1 Likes

اره اره یه بچه هم درست کردیم:rofl:

1 Likes

*ولت کردم که اینطوری شدی
*بذار کنار اون گوشی رو اخرش کور میشی بچه!

جملات هر شبانه روزی مادر عزیزم :upside_down_face: :roll_eyes: :roll_eyes:

2 Likes

رفیق مکارمی پس:joy:

1 Likes

وای سنگ میزاییدمو میگه فک کردم این مورد الکیه:joy:

1 Likes

خب خداروشکر:joy:

نه مامانه من بسیاراستفاده میکنه:joy::joy::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.