مامانای فروردینی 😍

مامانای فروردین 1400بیاین دورهم باشیم

2 Likes

کسی نیست

1 Likes

عزیزم من هنوز نرفتم تو هفته ی ۶

1 Likes

منم ۸ هفته چند روز هستم

1 Likes

منم هشت هفته و هفت روزمه :slightly_smiling_face:

سونو رفتین

آره برای تشکیل قلب جنین

منم ۸ هفته ام

من هنوز نرفتم ینی دکتر نگفت برو برا 20روز دیگه گفت بیا

منم رفتم . یه ماه دیگه هم برا غربالگری و آزمایش گفت بیا

راستی بهداشت رفتید؟

من ک ن هتوز کلا از دنیا عقبم:face_with_head_bandage::face_with_head_bandage:

یه گپ هست مامانای فروردین ۱۴۰۰
اونجا بچه ها باهم در ارتباطن

خب چراا؟ بی اهمیت نباش حتما انجام بده این کارارو

جووونم😍اومدم
خانم حکیمی هم مامان فرودینی ۱۴۰۰😋

من میرم مطب شخصی بنظرت نیازه بهداشت برم؟

منم مطب شخصی میرم . همه گفتن بهداشتم برو .خوبه دم دسته سوالی داشته باشی یا بعضی از کارا بهداشت میتونی انجام بدی

1 Likes

اره مامان منم میگه
از بهداشت خیلی میترسم کرونا داشته باشه😁

امکانش هس مارو هم تگ کنی اونجا

منم ۷هفته هستم .شماها کی رفتین سونو قلب

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.