ماسک لب 😁😁💋

میگن واو خوبه

2 Likes

شاید :woman_shrugging:t3:
شایدم اونی ک من گرفته بودم فیک بوده

2 Likes

شاید رنگت قوی نیست ایرانیه؟ مایعه یا ژلی یا پودری
میگن ژلی خوبه ولی من ژلی ایرانی گرفتم اصلا خوب نیست حتی به کیک هم رنگ نمیده :joy:

1 Likes

ن اون رنگش خیلی خوب بود دیک بی خیال شدم

درست کنم

2 Likes

نونم

2 Likes

@Zahragh
@u890909
@Marjanii
@Wdf3444
@taban

4 Likes

@u886992 بیا مادر زن پسرم:grin::kiss:

2 Likes

جونم

2 Likes

@M1234
@Mamy1400
@u1019213
@Deli24
@selinnn
@selinnn

3 Likes

میخاستم اگ ماسک لب زدی چجوری بوده:grin:
فک نکنم استفاده کرده باشی:grin::woman_facepalming:t3::joy:

2 Likes

@Mamanjojoie70

1 Likes

عه ماسک لب دیگه چیه:joy::rofl:

2 Likes

ی چیزیه مزنن به لب بعد پاکم نمیشه مث رژ نیس
رنگش یه جوریه انگار لب خودت

2 Likes

@daryakenar

1 Likes

@rrrrro
@_Janan
@u1019195
@u1011021

2 Likes

اهان
تا به حال نداشتم

2 Likes

من یکی داشتم ولی ماندکاری نداشت:face_with_head_bandage:خیلی ازش خوشم میاد مبخام ببینم چه مارکش خوبه اگه
اینم مث اون باشه شکست عشقی میخورم:joy::broken_heart:

2 Likes

@Maryamh
@u465482
@mah_banoo

1 Likes

@u721741
@pizza
@Gol_6267
@Girl_p
@Fatimaa

3 Likes

والا رایتش نمیدونم منطورت اسکراب لبه یا ماسک لبه یا بالم لبه ببین میتونب تو اینترنت عکسشو پیدا کنی بزاری ببینم :neutral_face:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.