مارال اومد🌹🌹

چشم:grin:

1 Likes

سلام عسل:joy::heart_eyes::see_no_evil:

1 Likes

نوشتم عادت کنین بعد عوض کنم اونم بذارم مارال…پله پله:joy::joy:

1 Likes

سلام عزیزم:heart_eyes::heart:

1 Likes

بی بلا:cherry_blossom::kissing_heart:

1 Likes

سلام عزیزم.
اره میشه باید بری قسمت تنظیمات…
ولی نمیدونم چجوری گپارو پاک میکنن.

1 Likes

سلام مارال جان:kissing_heart:

1 Likes

قربونت :cherry_blossom::sparkling_heart:

1 Likes

سلام هانیه جونم:heart_eyes::cherry_blossom::sparkling_heart:

1 Likes

فداتشم خوبی:kissing_heart::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

هییی بدکدنیستم…میگذرونم…

1 Likes

:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::palms_up_together:

1 Likes

:eggplant::eggplant::unamused::unamused:

1 Likes

مرض داری خو

1 Likes

:neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face:

1 Likes

پروفایلت شبیه تیارا هست

@Tiara

2 Likes

شبیع نه کپشه:joy::joy:

1 Likes

:laughing::laughing::laughing::laughing:

1 Likes

سلام عزیزم بله مارال پروفایلشو شبیه من زده :roll_eyes::face_with_raised_eyebrow:متاسفانه

2 Likes

:neutral_face::neutral_face:از خداتم باشه:relieved::stuck_out_tongue::stuck_out_tongue:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.