لنز بزارم یا نزارم😁مسئله این است😶

اگ دوس داری بذار برا تنوع بد نیس

1 Likes

نه چرا خز
یه رنگ قشنگ بذار قشنگترم میشه

1 Likes

نه بزار

1 Likes

خب جای شکرش باقیه:rofl::rofl:

1 Likes

من‌ چشم‌ سبزه‌ مایل به طوسی دوست دارم لنزه‌ مشکی بزارم:grimacing:

مشکی درشت بزار

بالایی اصلا ندوس:neutral_face:

1 Likes

میخوام‌ امتحانی‌ بزارم ببینم‌ چه شکلی میشم

لنز قوه ای بزار:hugs:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.