لعنت ب کیبورد😂🤦‍♀️

matn_tele_14000320_192140870

14 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:joy:خدا لعنت کنه تایپ خودکار رو

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:

1 Likes

ژان :joy::joy::joy::joy:

1 Likes

خوب قبل از فرستادن چک کن دوباره:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

IMG_۲۰۲۱۰۶۱۰_۱۸۵۹۰۳

5 Likes

:confused::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:sob::joy::joy::joy::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.