لطفا یه نفر برام فال بگیره: حافظ ، انبیا .....

هر فالی که میتونید :blue_heart:

4 Likes

نیت کن

1 Likes

نیت کردم عزیزم

2 Likes

من فقط استخاره با قران رو قبول دارم

1 Likes

فال انبیا:
صاحب فال! بشارت باد تو را که بر سه قوم مهتری کنی و جمله در فرمان تو باشند. این چند روزه در اندوه بودی صبرکن و خود را نگه دار و راز با کسی مگو . امسال رنجی به تو رسیده است و خدا تو را نگاه داشت و به خیر گذشت . تا سه روز دیگرخشنود می شوی و اگر غایبی داری خبر او می رسد و کارها به مراد تو خواهد شد ان شاء الله . در نماز کوشاباش و از مردم پست و گناهکار دوری کن.

فال حافظ:

فال تخمین زمان: 25 ام ماه یا در زمان پایان رویداد فعلی که در حال اتفاق افتادن است

2 Likes

انشالله ک خیره عزیزم:heart:

1 Likes

:purple_heart::purple_heart::purple_heart:

2 Likes

واس من یه استخاره بگیر

فال تخمین زمان

  • نشانه ای از یک تاخیر است. انتظار شما ممکن است هفته ها، ماه ها و حتی گاهی اوقات تا چند سال به طول انجامد
  • زمستان
1 Likes

حضرت اسحاق (ع)
ای صاحب فال! اگر نیّت پیوند داری بسیا ر نیکوست و امید در چیز نیکویی داری ،اما از تجارت کار تو خوب می شود و اگر چیزی از دست تو رفته باز به دست آوری و اگر اراده سفری داری برو که بسیار نعمت نصیت توشود و اگر ترس داری ایمن شوی و اگر قرض داری ادا شود و تو راامید مال است، زود به آن برسی .با همه کسدوستی و یکدلی کن که هر کس باشد با تو نیکی می کند، ولی باید شکر خدا کنی که روزی تو گشاده است . حاسدان و مکاران بر تو ظفرنیابند و به مراد دل برسی. ان شاء الله

1 Likes

در فال شمع شما دیده شد:

  • فردی حسود، خودخواه و بدخواه در حق شما یک بی لطفی و نامهربانی می کند، اما کاری از پیش نخواهد برد.

  • اقبال شما هرچه در زندگی جلوتر می روید بلندتر و به روشنی بیشتری دست یافته و خوشبخت تر خواهید بود.

  • تلاش و کوشش شما برای رسیدن به یک ثروت یا مال بسیار به نتیجه ای مثبت منتهی خواهد شد.

  • صحبتهایی راجع به شخص شما خواهد شد که موجب خشنودی و رضایت قلبی شما خواهد گشت.

  • کار نیمه تمامی را خیلی زود به اتمام خواهید رساند که از نظر مادی و معنوی سود فراوانی نصیب شما خواهد شد

1 Likes

مرسی :purple_heart::purple_heart:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.