لتروزول و بارداری 💊👶

نه من تنبلی نداشتم

1 Likes

منم الان وزنم ۸۰ :neutral_face:
خب بعدش چیکار کردی؟
من تازه باید شروع کنم لتروزول بخورم

چندتا آمپول زدی عزیزم؟
برای منم دعاکن نتیجه بگیرم

1 Likes

منم رفتم گفت چله داری

1 Likes

بعدش هیچی رفتم عکس رنگی ،دیدم نشد دوباره سونو گفت pco هستم،،الان چن روزه اب پیاز میخورم و پیاده روی میکنم

1 Likes

چله چی؟

آب پیاز رو چجوری باید بخوری؟
منم باید برم پیاده روی ولی تنبلی میکنم

به من گفت شب عروسیت بهت چله افتاده دعای چله بری داده بهم هنوز انجام ندادم

از اخرین روزی که پاک شدی تا ۱۵روز هر شب قبل خواب،یه پیاز پوست نارنجی رو به شیش قسمت تقسیم کن با دوتا استکان اب بزار پنج دقیقه بجوشه بعد خاموش کنم یکم ولرم شد بخور

1 Likes

دکتر گفت یا دعانویس؟!

دعانویس خخخ

میخوای رژیم بگیری برای لاغری؟ دکتر نگفت چقدر باید لاغر کنی؟

رژیم که نه،،تقریبا شروع کردم برنج و نونمو کم کردم چیزای شیرینم کم میخورم ولی خیلی خوبه ادم بتونه رژیم بگیره من ارادشو ندارموفقط میتونم کم بخورم
نه دکتر نگفت

1 Likes

منم همینطور، اصلا اراده رژیم و ورزش رو ندارم

من امروز خواب موندم برای پیاده روی،یساعت تو خونع راه رفتم

1 Likes

دوتا ولی تو یک سرنگ

1 Likes

:face_with_hand_over_mouth:نه گلم منظورم اون چله نیست.اعتقاد ندارم به این چیزا
من چهل روز نماز امام جواد خوندم و به ایشون و امام رضامتوسل شدم.میشه چله نماز امام جواد
و اینکه تو پریودمم میسپردم به مامانم یادوستام برام میخوندن

2 Likes

التماس دعا گلم

2 Likes

دعاکن منم نتیجه بگیرم :pray:

2 Likes

آره دقیقا موافق ام باهات عزیزم :heart:
خیلی برای منم دعاکن نتیجه بگیرم :pray:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.