لباس برای عروسی ابجیم گرفتم

عکس لباسو دیگه چرا پاک میکنین من موندم؟

گوشیم عکس نمیفرسته رامم پره

1 Likes

باوشه

1 Likes

کو عکس لباسه؟

چه چیزایی گفتن خدایی:joy::joy:

1 Likes

هروقت فرمت کردم میفرستم

2 Likes

اره از حسادت داشتن میترکیدن بدبختا

1 Likes

بزار منم ببینم :heart_eyes:

من خودم ب شخصه اعتقادی ب نظر خواستن از بقیه (مخصوصا تو مجازی) ندارم
ب انتخاب خودت اعتماد نداری تو مگه؟
چرا دنبال تایید بقیه ای؟
سلیقه ها فرق داره من شاید ساده دوس دارم تو شلوغ دوس داری من سیاه دوس دارم تو سفید دوس داری
ب کسی ربطی نداره انتخابت چیه
ب دلت نشسته ک گرفتیش
تمام
ک×ن لق هرکی خوشش نمیاد
مهم خودتی ک توش حس خوبی داشته باشی

1 Likes

الان فهمیدم چرا از نینی سایت خوشم نمیاد
اگ اونجا بودم هرروز با همه دعوا میکردم :neutral_face:

1 Likes

کو عکس چرا پاکیدی

دقیقا

1 Likes

کو من ندیدم

:joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat:

1 Likes

باشه گلی

1 Likes

عکسش کو
کل گپ رو خوندم عکسو ندیدم:expressionless::expressionless::expressionless:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.