كيك باقلوا 😋😋😋😋 +عكس

69 Likes

به به عالی شده نووووووش جان بانو

1 Likes

جااان
چ خوشگله

3 Likes

مرررسي گلم :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::sparkling_heart:

1 Likes

مرسي عزيزكممم:sparkling_heart::heart_eyes::heart_eyes::smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

بح بح نوش جان:heart_eyes:

1 Likes

از آش دراومدی:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:بر طبل شادانه بکوب پیروز و مردانه بکوب پلی کنید

19 Likes

ولی خدایی اشه هم معرکه بود

6 Likes

طرز تهیه شو بگو منم فردا درس کنم دلم خواست:grin:

1 Likes

مشغول الذمه یک عدد رژیمی شدی لعنتی:pleading_face:

7 Likes

فداااات :heart_eyes::heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart:

اونکه بله

2 Likes

:joy::joy::joy: عكس اش هم ميخاي ميزارم هااا:joy::joy:

4 Likes

مررررسي عزيزممممم:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes: يه عكس ديگه هم اضاف شد :rofl:

1 Likes

زدم يوتيوب:joy: باشه طرز اخيه هم ميزارم :smiling_face_with_three_hearts:

نزار دوتا سیب خوردم برای شام ببینم تا صبح خوابم نمیبره

1 Likes

نوش جان :yum::yum:

1 Likes

طرز تهیه بگو

1 Likes

:unamused::unamused::unamused::unamused::unamused: بخور بيخيال

1 Likes

صد در صد نه :face_with_hand_over_mouth:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.