قضیه پیراهن عثمان

مردم از حکومت عثمان ناراضی بودند. عمرو عاص، معاویه را تشویق و تحریک به قتل عثمان کرد. سرانجام عده ای از مردم به خانه عثمان شورش کردند و او را کشتند. حضرت علی علیه السلام با اینکه با کارهای عثمان مخالف بود اما به قتل او راضی نبود.

در یکی از روزها همسر عثمان پیراهن خونین شوهرش را نزد معاویه می برد و از او خونخواهی می کند (در حالیکه خود معاویه و همدستانش نقشه قتل عثمان را کشیده بودند!) معاویه پیراهن خونین عثمان را دستاویز خوبی قرار می دهد تا بتواند مردم را علیه امام علیه السلام برانگیزاند و او را قاتل عثمان معرفی کند!

متاسفانه او با نقشه هایی که می کشد مردم را به جنگ و دشمنی با امیرمومنان علی علیه السلام دعوت می کند و از طرفی جایگام خود را در حکومت تثبیت می کند.

برخی گفته اند معاویه مدت ها پیراهن خونین عثمان را در کاخ خود آویزان کرده بود تا هرکس می آمد احساسات آنها را تحریک و خود را داغدار و خونخواه عثمان و علی علیه السلام را قاتل عثمان معرفی کند تا با این نیرنگ هایش مردم را به جنگ با امام علی علیه السلام تشویق کند.

9 Likes

هنوزم هستن اینجور آدمای تفرقه افکن

3 Likes

دقیقا
ربطی ندارن ولی حس میکنم مرگ مهسا رو هم یجور پیرهن عثمان کردن

3 Likes

همیشه کسایی هستن ک از آب گل آلود ماهی میگیرن

3 Likes

خدا لعنتشون کنه

1 Likes

دقیقا

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.