قضیه از این قراره ....😕

فداتشم شکممو چطو ماچ کنم:face_with_hand_over_mouth::joy:

1 Likes

ب ملیسا بگو :sweat_smile: :heart:

3 Likes

چی شده دردرم؟؟

2 Likes

:joy:ملینا بودااا

بهتری؟ آنفولانزات در چ حاله

درر درر فدات بره :heart_eyes:

چیزی نیست

همیشه ک اینطوری نمیمونه

فعلا فاصله نیازه

حیف گوشیمو جا گذاشتم وگرنه پیشتون بودم :roll_eyes:

1 Likes

اوخ :roll_eyes:

2 Likes

بمونی برام…ایشالله ک هرجا هستی حال دلت خوب باشه:heart:

3 Likes

بهترم
خوبم گل :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

خداروشکر :heart_eyes::heart:

2 Likes

قربونت برم تو ک عشقی
گلم امیدوارم هرچه زودتر بیایی :heart_eyes::smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

فداااات

1 Likes

چطوری عشقم دلتنگتم

منم به یادتبودم خو
چرا تگم نکردی:neutral_face:

2 Likes

عشقی :heart_eyes:دلتنگتم زود بیا
زود خوب شو
در در :heart_eyes:

1 Likes

دلم برات شده خوب میشه همه چی
نگران نباش
توی این دنیا تا این لحظه همه چیز درست شده جز آدمی که مرده بقیه چیزا قابلیت درست شدن دارن

1 Likes

قربونت برم من ک از دلت خبر نداشتممم

ببوس جانا رو :heart_eyes: :smiling_face_with_three_hearts:

مامان جذاب :smiling_face_with_three_hearts:

3 Likes

چشم :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

بد

قربون دل تو برم من :smiling_face_with_three_hearts:

ایشالله بیام حامله ای بگی دررین خاله شدی :star_struck:

1 Likes

حداکنه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.