قرص باروری تخمک

کی میدونه چ داروهایی هستن

دکتر برام لتروزول با دوتای دیگه نوشته ک اسمشو نمیدونم از بس دستخطشون بده

لتروزل
متفورمین
کلوفمین
اینا قرصای باروری تخمک هستن حالا باز شاید،یه چیز دیگه داده باش

ن( …Dupl )این یکیشونه ک خوانا نیس جای نقطه چینا

من خودم اوومید ۵۰ مصرف کردم همون ماهم حامله شدم ولی متاسفانه سقط شد

Duphaston
احتمالا همینه

شاید هزینش چیده میدونید

ن ولی زیاد نیس

دوفاستون برای تنظیم قاعدگی هست که توی هردوره ده تا میخورن معمولا
مثلا از روز ۱۵ قاعدگی ب مدت ده شب
بعد چندروزهم پریود میشی

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 5 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.