قرص‌دوفاستون براچیه؟

منم مث شما بودم
پسرم ول م نمیکرد
اینقد بهم حرف زدن
باباش راضی نمیشد ا ششیر بگیرمش میگفت بچه گناه داره
ی روز از خواب بلند شد شیر خورد تا مشغول بازی بود بهش تلخک زدم
امد بخوره ا مزه ش بدش امد
دوباره عصر هم زدم شب خواست بخوره خودش گفت می می بدمزه س
دیگه ول کرد
فقط چن شب خیلی گریه میکرد تا صبح تا عادت کرد
به نظرم تلخک بزن خودت رو راحت کن

2 Likes

شاید درست باشه چون منم تو بارداریم برای لکه بینی و درد زیرشکم میخوردم
حالا مشکل بانی نمیدونم چیه دقیقا

2 Likes

خب پس بخور شاید لازمه
انشالله خیره

1 Likes

احتمالا
پس همون

2 Likes

خواهر زاده ام یه سال و نیمش بود دومی به دنیا اومد
بعد خواهرم تا وقتی میخواست بره بیمارستان بهش شیر داد نگران نباش به حرف مردم هم گوش ‌نکن

1 Likes

اوف سه ۴ هفته دیگه باید صبر کنم

1 Likes

فداتشم ممنون چشم

1 Likes

اره منم تلخک و گرفتم دارمش منتها میگم باباش بیاد چون نمیتونم خیلی بلندش کنم بغلش کنم بچرخونم بخاطر هماتوم ،بغل باباشم خیلی اروم میشه وابستشه اون باشه راحت میشم

2 Likes

نه فدات لکه و درد و اینا ندارم
با ای یو دی باردار شدم و هماتوم ۳۲ میلی متری هم دارم واسه همین گفتن استراحت مطلق، امپول و شیاف و قرص داده و رابطه ممنوع و …

1 Likes

فداتشم اره میخوزدم دیگه

1 Likes

ایشالا ا شیر میگیریش:pray:t2::pray:t2:

1 Likes

ممنون جیگر

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.