فیلم اماده ای یانه رو دیدین؟

منم اینو دیدم ولی جالب هم نبود آخرش چرت تموم شد

2 Likes

آخرشو میدیدی می‌خورد تو ذوقت دیگه نمی‌ترسید فیلم وحشتناک رو باید تا آخر دید و گرنه مث چی میترسی
:grin::grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:چیشد نکشتنش

1 Likes

فرار کرد دیگه صبح شد روشنایی صبح خورد بهشون و همشونو ترکوند:woman_facepalming::woman_shrugging:

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.