فیلم اماده ای یانه رو دیدین؟

منم اینو دیدم ولی جالب هم نبود آخرش چرت تموم شد

2 Likes

آخرشو میدیدی می‌خورد تو ذوقت دیگه نمی‌ترسید فیلم وحشتناک رو باید تا آخر دید و گرنه مث چی میترسی
:grin::grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:چیشد نکشتنش

1 Likes

فرار کرد دیگه صبح شد روشنایی صبح خورد بهشون و همشونو ترکوند:woman_facepalming::woman_shrugging:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.