فقط یه دعایی بگید بخونم که از این شهر و خانواده شوهر دور بشم 😤

یعنی وقتی از خونم رفتن؟
فعلا نمیان میشه همینطوری بخونم فوت کنم؟

1 Likes

باید پیششون باشی
یعنی هیچ نمیبینیشون

1 Likes

اسکله دیگه … من دیشب باور نمیکنی از بس گریه کردم تا صبح نخوابیدم بعد هم رفتم سونو … خیلی آدم اذیت میشه تو زندگی متاهلی

1 Likes

اخه چرا گریه میکنی
به فکر بچت باش ،هیچکس ارزش نداره که بخاطرش بچت اذیت بشه

1 Likes

اهان باشه

1 Likes

من خیلی حساسم . دیگه از اون شخص ک اونهمه قبولش داشتم متنفر شدم

1 Likes

حق داری
ولی خودتو اذیت نکن

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.