فرق سونو آنومالی و معمولی

من رفتم سونوبهش دفترچه ام ودادم گفتم آنومالی حالانشون دکتردادم میگه معمولیه

1 Likes

1 Likes

حالابنظرتون چکارکنم

عزیزم تا دیر نشده برو آنومالی.
یه جای بهتر برو.
این یه سونوی معمولی کرده.
من آزمایشمو برات فرستاده بودم
این سونویی که برای تو انجام دادن اصلا آنومالی نیست

1 Likes

پس چراصدوخورده ایی ازم گرفته

ای خداچکارکنم ازدستشون،نمیشه ندم میترسم مضرباشه بخداخسته شدم

سونوی معمولیم همینه قیمتش.
من آنومالی 157 تومن دادم

1 Likes

منم همین قیمت ودادم بعدگفتش چون ننوشته چندهفته اته بایدچهل تومن بدی منم۱۹۵دادم،اونم بادفترچه

دفترچه رو ببر بکوب تو سر اون کسی که سونو کرده.واقعا چه بی فکرن.از روی هفته ت باید میفهمید آنومالیه

عجب آدمایی.

1 Likes

بهش هم هزاربارگفتم ها،حالایه هفته گذشته انکارمیکنه،نوبت هم حالازودنمیدن حداقل هفته دیگه

1 Likes

ولش کن بخداخسته شدم نمیدم

1 Likes

بروهمونجایی ک سونوتوانجام داده بگوبایدواسم انجام بدی اشتباه اونابوده

1 Likes

از دکترت بپرس عزیزم
تو آنومالی همه چی جنین چک میشه که تشکیل شده باشه.دست پا انگشتا معده کلیه…

1 Likes

نمیدونی چه زبونی داره،انجام نمیدن میدونم

1 Likes

با همسرت میرفتی یکم بحث میکردی انجام میدادن.شایدم نمیتونن انجام بدن یعنی دستگاهشو ندارن

1 Likes

آره گفت بایدبدی،حالاخوبه یه روزبعدسونوبردم بهداشت گفت همه چی خوبه ای خدایعنی نفهمیدمعمولیه اگه میگفت میتونستم زودبرم،تااینکه امروزنوبت دکترداشتم گفت معمولیه،بخدایکی ازیکی بدترن دیوونه ام کردن

چرامرکزمعتبری بودان تی هم اونجادادم،اشتباه کرده حالاصدرصدهم اشتباهش قبول نمیکنه،امشب میرم ولی میدونم یچی طلبکارم هم میشم

امان از دست این بهداشت :woman_facepalming:

1 Likes

دفترچه تو اول چک کن ببین دکتر برات نوشته بوده یا نه
آنومالی معلومه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.