فرش هاتونو چجوری خشک میکنید؟

همسرم رو میکشم :rofl:

ببینید چه جور بود
حالا پی پی بچم رو عکس ننداختم اونم بود

1 Likes

1 Likes

واقعا نیاز به شستن داشت

فرش روشن همینش بده

منم فرشم کرم بود به خاطر بچه هام رفتم یه فرش سورمه ای با کلی نقش خریدم که آشغال و لک معلوم نباشه

ولی بازم معلومه

1 Likes

اینکه شاهکار شوهرمه بعد دخترمم پوشکشو باز کرده بودم زیرانداززیرش بود رفتم گوشی جواب دادم اومدم دیدم اومده پایین خرابکاری کرده دیگه باید حواسم بهش باشه

1 Likes

اون لحظه رو تصور میکنم وحشت میکنم

من جای تو بودم تا یه هفته جیغ میکشیدم

میگم اگه بدیش قالی شویی برات خشکش نمیکنه؟؟؟

1 Likes

من کمی خونسردم :grin:
نمیدونم به فکرم نرسیده بود :ok_hand:t2:ای ول ممنون خشک نشد اینکارو میکنیم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.