فردا آنومالی دارم دعا کنید

فرداسونو دارم دعا کنید برام صحیح سالم باشه

5 Likes

انشاالله که سالم و سلامته
نگران نباش
اگ جنسیتشو نمیدونی فک کنم خیلی هیجان داری

1 Likes

ارع خیلی .ان نی گفته بم پسره ک امیدوارم درست باشه چون بچ‌دوممه

1 Likes

انشاالله همونجور ک میخوای باشه

انشالله سالم باشه

عزیزم سالمه خیالت راحت

انشاءلله سالم و پسره

انشالله فداتون شم

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.