فائزه کوجاییی😂😐💔


:joy::neutral_face:
فک کنم کل در دیوار شهرو کرده فائزه:joy::muscle:t3:

21 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

عجب دوس پسری داره فائزه:joy::muscle:t3:

1 Likes

فاعزه جات کجاست؟:point_left:t2::heart::heart::point_right:t2:
افرین جات اینجاست :wink:

1 Likes

،:grin::grin::grin::grin:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

حالا اگه دوست پسر ما بود به تخمشم نبود:unamused::no_mouth:

2 Likes

فائزه منم :relieved::relieved::relieved::relieved::rofl::rofl:

1 Likes

فائزه کوجایی با علی ومحمد
فائزه مرتضی کجاست

1 Likes

:joy::joy::joy:اگه مال با بود میگفت به تخمم

2 Likes

آجی اینا تخم ندارن:joy::laughing::laughing::laughing:

1 Likes

:joy::joy::joy:آره تخم داشتن میگفتن

1 Likes

جلوروخودت:joy::joy:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

خوشبحال فائزه

1 Likes

خوشبحا فائزه.بدبخت ما ها:rofl::rofl::rofl: اگه دوست پسر ما بود روی دیوار مینوشت خوب شد که رفتی به درک که رفتی بری دیگه بر نگردی انشالله:laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::roll_eyes::roll_eyes::roll_eyes::roll_eyes:

1 Likes

دقیقا:joy::joy::rofl:ی بنده خدایی اینحوزیه بعد ک رفتمم میگ برگرد:joy:خو اخه بیشعور چزا اول میگفتی برو

1 Likes

اره اره:grin::relieved:

1 Likes

:joy::joy:بترکی فائزه

1 Likes

اعععع:relieved::strawberry:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.