عید حمید فطر مبارک

دیدیش منم صدا کن گویا این بار خاتون زده سیم اخره تا کار دست خودش نداده پاشو گپ و پیدا کن

1 Likes

پیدا کردم
فقط با اونایی که تایید هویت شدن میتونن ببیننش

1 Likes

سالن جدید زدن پس گویا
نمیشه انگشت کنی منم ببینم؟

1 Likes

مگه اهراز هویت شدی
نمیتونی انگستم کنم نمیتونی

1 Likes

شناسنامه مو نگرفتم هنوووز
اَی خِدا

1 Likes

چیز خاصی نشده من دارم گپو میبینم

1 Likes

حواست باشه به خاتون جاشم خوب نیست یه هو یه چیزی نگه داستان بشه

1 Likes

خاتون ا۶راز هوبت نکرده نمیتونه گپرو ببینه

خب پس بقیش مهم نی
کی با کی دعوا کرده حالا؟

1 Likes

خاتون با اون دختره

1 Likes

مهنا؟

1 Likes

اکوری پکوری:expressionless:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.