عیدتون مبارک❤️

اینم ببینین وحالشو ببرین:grin::raising_hand_woman:
https://uupload.ir/view/vid-20210721-wa0013_gxzy.mp4/

13 Likes

عید تو هم مبارک،،،غمهایت قربان شادی هایت شود

3 Likes

فدات عزیزم همچنین

3 Likes

:joy::joy::joy:
عید تو هم مبارک:heart:

2 Likes

:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

2 Likes

3 Likes

عید توهم مبارک گلم:revolving_hearts::heartpulse::bouquet:

1 Likes

عید شمام مبارک :sparkling_heart:

1 Likes

عید تو هم مبارک عزیزم

1 Likes

عید شماهم مبارک:two_hearts:

1 Likes

عید چی باباحوصله دارین

1 Likes

شما حوصله ندارین همه ک یکی نیستن:woman_shrugging:

1 Likes

عید تو هم مبارک گلم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.