عکس یهویی بدی از خونتون ببینیم در چه حاله 🤣🤣

همتووون شرکت کنید نپیچونید حتی اگ خونه نامرتبم بود عکس بدیدا :crazy_face:

6 Likes

اول خودت بده:grin:

1 Likes

مثل همیشه مرتب:joy::sunglasses:

13 Likes

عزیزممم :rofl::rofl:خدا حفظشون کنه

1 Likes

:crazy_face::crazy_face:
عزیزززم نی نی روروئک میذاریش دیگ؟؟

1 Likes

ماشالا خونت بزرگ وتمیزه
چطوری میتونی تمیز کنی خونه ب این بزرگی رو

3 Likes

ی وقتایی اره
روز ۵ تا ۱۰دقیقه

1 Likes

به به چه تميز مرتب :heart_eyes:
منكه به گرد بچه ها نميرسم از بس شلوغ ميكنن

2 Likes

به سختی .ولی تند تند تمیز میکنم بدم میاد کثیف شه و کارا رو هم جمع‌شه بدتر اذیت میشم :disappointed_relieved::disappointed_relieved:
بااین‌وضعم‌اگ بدونی چقد اذیت میشم

2 Likes

13 Likes

قربونت همچنين عزيزم :heart_eyes:

1 Likes

واس منم شلوغ میکنه اما کارمم‌میکنم .ینی کار کردنی بدتر شلوغ میکنه میخاد هی پیشش بشینم :worried:

1 Likes

عزیزززم .کالسکه ام ک پسرتو بازی میدی :star_struck::star_struck:

ینی رواون اروم‌میشه یا چی؟؟

1 Likes

ماشاالله چ خونت بزرگه ادم دلش میخواد ملق بزنه توش :sweat_smile::rofl:

5 Likes

خودت اول خونتو جمع کردی بعد چالش راه انداختی :sweat_smile: :woman_shrugging:

2 Likes

شبا تو کالسکه تابش بدم میخوابه

1 Likes

خونه منم در همین وضع الان :rofl:

2 Likes

خيلي سخته واقعا

1 Likes

اين تازه خوبه حواسش ب تلويزيونه بيشترشو بردم تو اتاق :joy:

2 Likes

دختر من که خوابیده از ترسم سرو صدا نمی کنم بخوابه :grin:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.