عکس پافسقلی هاتون

ممنونم همچنین عزیزم:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:
بوس ب کله نی نیت

1 Likes

:kiss::kiss::kiss::heart_eyes:

1 Likes

اللهی فداش شم من

1 Likes

قربونت گلم:kiss::heart_eyes:

1 Likes

خودوو:star_struck::star_struck:

1 Likes

نه بابا چی چی صاحب شد

ظ:grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning:

:heart_eyes::kiss::heart_eyes::kiss::heart_eyes:

1 Likes

نازیییی نازییی

1 Likes

قربونت :heart:

1 Likes

IMG_20210609_013154
این پای کوچولوی پسرم، گلش یه کم بزرگه فقط:slightly_smiling_face:

9 Likes

ای خداپای دخمله:kissing_heart:

1 Likes

نازی چه شاعرانه شده:heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

پای فسقلی من الان تو پوتین سربازیه
Sarbazi-6

6 Likes

نازیی کوشولووو

1 Likes

سلامت باشه هرجا که هست:face_with_hand_over_mouth::pray:

1 Likes

خداحفظش کنه.ببخشید شما چندسالتونه؟ همین ی فرزند دارین؟

2 Likes

صبا میام گازت میگیرم با این حاضرجوابیاتا:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

خب بخدا من هروقت میرفتم حموم لاکامو کامانم پاک‌میکرد
بعد میومدم مزدم هیچیمم نشد
الان بچه ها خیلی لوس شدننن

:joy::joy:
بیا بگیر خیلیم خوبب:joy::heart_eyes::heart:

1 Likes

مرسی گلم ازراهنماییت

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.