عکس نوشته های بانمک 🤣

Screenshot_۲۰۲۱۰۶۰۱-۰۰۱۶۰۶_Instagram

Screenshot_۲۰۲۱۰۶۰۱-۰۰۱۶۲۸_Instagram

25 Likes

Screenshot_۲۰۲۱۰۶۰۱-۱۲۰۸۳۵_Instagram

Screenshot_۲۰۲۱۰۶۰۱-۱۲۰۸۰۸_Instagram

22 Likes

Screenshot_۲۰۲۱۰۶۰۱-۰۰۱۹۳۲_Instagram

Screenshot_۲۰۲۱۰۶۰۱-۰۰۱۷۱۵_Instagram

21 Likes

:stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes:

3 Likes

اموزش چرتكه رو چرا گذاشتى:grinning_face_with_smiling_eyes:

3 Likes

:+1::joy::joy::joy:

3 Likes

خخخ پاکیدم

3 Likes

Screenshot_۲۰۲۱۰۶۰۱-۱۴۱۴۰۲_Instagram

20 Likes

Screenshot_۲۰۲۱۰۶۰۱-۱۴۱۵۰۲_Instagram

20 Likes

واااااااای:joy::joy::joy::joy::joy:

3 Likes

تصویر


تصویر

22 Likes

24 Likes

Screenshot_۲۰۲۱۰۶۰۱-۱۴۱۷۵۳_Instagram

24 Likes

24 Likes

وای خودشع:rofl::rofl::rofl::rofl:

3 Likes

24 Likes

24 Likes

21 Likes

Screenshot_۲۰۲۱۰۶۰۱-۱۴۳۷۲۵_Instagram

Screenshot_۲۰۲۱۰۶۰۱-۱۴۳۶۳۶_Instagram

Screenshot_۲۰۲۱۰۶۰۱-۱۴۳۵۳۶_Instagram

19 Likes

Screenshot_۲۰۲۱۰۶۰۱-۱۵۴۲۵۵_Instagram

18 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.