عمه هام😂😂😂😂😂


کیا این جورین منکه خواهر شوهرم پیشم نیست :joy:

21 Likes

من عمه ندارم، ولی وقتی با خواهرشوهرام بخام حرف بزنیم، درمورد مادرشوهر خواهر شوهرم ک میشه دختر خالم حرف میزنم
مادرشوهر خودم خوبه خدایی

4 Likes

منم یدونه عمه دارم دوره خواهر شوهرم همین طور

4 Likes

منکه عمه ندارم :upside_down_face:

7 Likes

منم همینم یدونه اس خواهرشوهرم حرف میزنه من نمیتونم شرکت کنم:joy::joy::joy:

6 Likes

مامان من از داشتن نعمتی به نام خواهر شوهر محروم بود :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

6 Likes

واقعا خدا دوسشون داشته خواهرشوهر نداده:joy:
من خودم ۲۲ ساله خواهرشوهرم :grin: البته کاری ندارم به عروسا خوبیم باهم…
ولی خواهرشوهرای خودم تلافی همه چیو درآوردن:expressionless:

7 Likes

مگه مامانت چشه نامرد؟:grinning:

6 Likes

آخه چرا

5 Likes

منم یدونه عمه دارم ما بچه هارو خیلی دوسداره،قبلا خییییییلی مادرمو اذیت کردن با مامان بزرگ خدابیامرزم،اما بعدها بهشون ثابت شد مامانم بیشتر از عروسای دیگشون باهاشون خوبه وروراسته و هواشونو داره ودیگه خوب شده با مادرم،انصصصصااافا مادرمم خیلی هواشو داره،عمم نوه هاش از من بزرگترن،ینی خواستگارم بوده نوه اش تا این حد!
اما هنوزم مامان بابای من مریض میشه هواشو دارن،مکه اسمشو بابام نوشته با خودشون،چیزیش میشه میبرن عمل میکنن مواظبشن و…
اما مادرم هیچوقت پشت سرش حرفی نزده
اما خواهرشوهرممممم خودش همه چی از همه میگه ولی امان از روزی ک منه عروس مثلا ی جمله بگم دیگه تا چندسال ول نمیکنه و ابرو واسم نمیذاره و دهنم وآسفالت میکنه
ولی غلط بکنم بدشو پشت سرش بگم ب کسی مخصوصا جاری های موذی:sweat_smile:

6 Likes

فک کنم پارسال یچیزایی گفتی درموردش…
بیخیالش مادرته دیگه،تو احترامش بذار خدا عوضشو بهت میده

5 Likes

ممنون

3 Likes

مامان من باعمم میشینن ازبابام غیبت میکنن:rofl::rofl::rofl:

4 Likes

عمه های من زرنگن:joy::unamused:
البته خیلی هم رفت و امد نداریم شاید سالی یه بار من ببینمشون:expressionless:

1 Likes

اتفاقامامان من میشینه باخواهرشوهراش غیبت مادرشوهرشومیکنه:joy::rofl:چون مادرشوهرش عمه اشه:smiling_imp:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.