عمل بینی دکتر خلج

کسی پیش دکتر خلج عمل بینی انجام داد اگ انجام دادین بگین لطفا هزینشم بگین مممنون

انجام ندادم.برا کجاس؟

تهران

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.