علت اینکه زیر دلم سفته و منقبض چیه?

تحمل میکنم و شکر میکنم:blush:

1 Likes

من سفالیکه موقعیتش.
پس چرا زیر دلم کمی خالیه

2 Likes

اون کمی هم پرمیشه :sweat_smile:

1 Likes

من اینجور بودم رفتم زایمان کردم

1 Likes

عه:rofl::rofl::joy::joy:

1 Likes

واقعا?
سزارینی بودی?یا طبیعی?

1 Likes

طبیعی ولی سزارین شدم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.