علت اینکه زیر دلم سفته و منقبض چیه?

حدود یکی دو ساعته زیر دلم گرفته…سفت و منقبضه و فشاری روشه…
امروز پا گذاشتم تو ۳۹ هفته علتش چیه یعنی
ممکنه سر بچه باشه?

4 Likes

دیگ آخر بارداری هستی انقباضات زایمان هست …

2 Likes

بچه میاد پایین

1 Likes

اخه امروز اینجور شدم خیلی سفته نه که پوستش سفت شه ها نه
کلا داخلش یه جوری منقبضه

3 Likes

والا من هفته 34 امروز رفتم صبحانه خوردم دل درد شدید داشتم ک نگو …بعد خوب شدم …گاهی پهلو سفت ميشه نمیتوانم راه برم …از این بعد باید غذا کم بخورم:sweat_smile:

2 Likes

تو بارداری میگن همه چیز طبیعی هست …برو دکتر فردا ب امیدخدا شاید برای زایمان بستری شدی

2 Likes

نه بابا نگران نباش این دردا طبیعیه…
باید خوراکت خوب باشه تو این هفته های آخر بچه وزن میگیره

2 Likes

چون لکه و درد و انقباض دارم دکتر گف برو بیمارستان معتینه شو
ولی نمیرم منتظرم شدید بشه بعد برم…از تو ذوقی خوردن بدم میاد

2 Likes

حتما برو. …وقتی دکتر گفته. .من جاریم اصلا درد نداشت دکتر گفت برو بستری شو.رفت بعد یک روز بچه دنیا اومد

2 Likes

جاریت طبیعی بود?
من طبیعی میخوام بیارم…

1 Likes

آره طبیعی بود

1 Likes

بچه اش دختر بود اصلا هیچ درد نداشت خیلی راحت و ریلکیس بود:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

خوشبحالش:confused:
کاش منم زایمان راحتی داشته باشم مث چی ترسیدم:grimacing:

2 Likes

ن بابا ب درد نیست. …اون اینقدر راحت بچه آورد بچه اولشم بود. .بعضی خودشون خوش زایمان هستند

2 Likes

ووووی خدا…منم خوش زایمان کن:grimacing::grimacing::joy:

1 Likes

ايشالا همینطور بشه روی دست خوش بلند بشی گلم

2 Likes

ایشالله مرسی گلم:kiss:

1 Likes

طبیعی هست ماه آخر همینه

اگر نچرخیده بوده شاید چرخیده
وقتی سر پایین باشه سفت میشه
اگرم نه که دیگه داره میاااااااد

2 Likes

تو خیلی درد داشتی اینم تحمل کن.واسه اون جیگر

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.