عفونت باکتریایی😪😪

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:بنظرمن اگ خارش و سوزش نداری هیچی نزن عسل هم نزن خودش اب میشه میاد بیرون باید قبلش پد بزاری

2 Likes

خود کی?

1 Likes

خواهش میکنم

2 Likes

عنبر نسارا عالیه استفاده کن

2 Likes

کثافت کاری زیاد داره لنتی

2 Likes

پس ی بسته شیاف میترونیدازول ۵۰۰ بگیر هر شب بزار با یک بسته قرص سفکسیم
خشک میکنه هر چی داری

2 Likes

باید بری دکتر بهار جون منم بتید برم وایه گوشت اصافی بخبم ولی چون قبل ظهرا هست فقط وقت نمیگنم :woman_facepalming:

1 Likes

نه داروی خانگی میخاستم حالا فعهلا با جوش شیرینو بتادین میشورم تا ببینم چی میشه

1 Likes

اوهوم بدم میاد از دکتر رفتن

1 Likes

منم:expressionless::expressionless:

1 Likes

هیچی نمیشه برو انجام بده ولی گمون نمیکنم خوب شی

1 Likes

نه چه کثافت کاری
روی یه اسپند دود کن یا یه ظرف بزار برو تو دشسویی خونت و تهویه هم روشن کن با دامن باش بدون لباس زیر بزار قشنگ یه ده دقیه یه ربع البته باید ببینی میتونی تحمل کنی یا نه و گرنه تایمشو کمتر کن قشنگ دود کنه و تو اون حالت باشی وبعد بیا بیرون دیه کثافت کاری نداری ک
روزی یه بار انجام بده عالیه

1 Likes

بدنم بو میگیره رو میگم باید حمام برم بعدش حتما

1 Likes

اره یه دوشه دیگه
اگه اون جوریی هم وقت نداری و حوصلت نمیشه قبل اینکه خاستی بری حموم حتمن انجام بده

1 Likes

ممنون اره انجام میدم حتما

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.