عصبانیت امروز من

هرکاری کردم عصبانیتم تموم نشد:sob:


31 Likes

چه انگشتر زیبایی :smiling_face_with_three_hearts:

5 Likes

کاش تموم نشه همینجوری زرت و زرت عکس بدی الان دست بعد پا بعد شکم بعد ممه جون جون

13 Likes

حالا ما عصبانی میشیم میشینیم یه گوشه عرر میزنیم یا مث دیوانه ها با خودمون حرف میزنیم .

21 Likes

چرا عزیزم چته؟؟

2 Likes

واوووو
چه لاکچری :strawberry::strawberry::strawberry:

8 Likes

چرا عصبانی شدی اخه:confused:

5 Likes

تو این عکسا آثاری از خشم نمیبینم

11 Likes

چه عصبانیت لاکچری داری شادان جون چی شده عزیزم؟

9 Likes

والا :rofl::rofl:

4 Likes

:ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::expressionless::rofl::rofl::rofl: گل گفتی واقعا کاش منم اینجور عصبانی بشم

7 Likes

چه خوشگل :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes: چیکار کردی اینجوری افتاده

4 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy: دقیقا

2 Likes

سلام غزلی مبل ها رسید:no_mouth:

3 Likes

حالا من عصبانی میشم

یه بالشت میگیرم جلوی صورتم جیغ میزنم :expressionless:

5 Likes

اینم خوبه بهتر از من هستی

2 Likes

مگه چیکار میکنی :sweat_smile:

2 Likes

اول گریه بعد گرگر بعد فلفل با پفک :expressionless:

2 Likes

اینم خوبه :grin:

2 Likes

چی شده عزیزم؟

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.