عزیزممممممممم بارداریت مبارکمون😍😍😍😍😍

:heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

رفتی عکس رنگی

1 Likes

خدانکنه:kissing_heart::pleading_face::heart:⁩ مرررررسیییووووووووو آمیین خدا از دهنت بشنوه جیگر:orange_heart::green_heart::green_heart::green_heart::purple_heart::purple_heart::purple_heart::heartbeat::yellow_heart:

اره الان گپ میزنم

1 Likes

اخجوون باز آهنگ :dancer::dancer::dancer::dancer:

1 Likes

مبارکا باشه:sparkling_heart::gift_heart::heart::orange_heart::yellow_heart::green_heart::blue_heart::purple_heart:ان شاالله بزودی زود خودت هم گپ بارداریتو بزنی مهنا جونممممم:kissing_heart::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart::heart::heart::heart:

1 Likes

تو فقط برقص:drooling_face:

1 Likes

مرسی⁦:heart::orange_heart::green_heart::heartbeat::yellow_heart::purple_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::smiling_face_with_three_hearts:آمین خدا از دهنت بشنوه

1 Likes

مطمئنم باردار میشی ان شاءالله فقط به خدا توکل کن:kissing_heart::heart::heart::heart::green_heart:

1 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::kissing_heart: انشاءالله

ان شاءالله قسمت خودت گل دختربه زودی زود ان شاءالله دامن هممون سبزبشه بالطف خدای مهربون :kissing_heart::kissing_heart::heart_eyes::heart_eyes::hugs::heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

مرسی⁦:heart::orange_heart::green_heart::heartbeat::yellow_heart::purple_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::smiling_face_with_three_hearts:آمین خدا از دهنت بشنوه
روزی جفتمون :drooling_face:

1 Likes

مرسی قشنگم ان شاءالله ان شاءالله ان شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله خداازدهن مثل گلت بشنوه مهربونم :heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

:grin::grin::grin::grin::grin:

1 Likes

روزماهم میرسه به زودی زود:grin::grin::joy::joy::heart_eyes::heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

ما میتوانیم :joy::kissing_heart::smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

خخخ والا

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.